ETL

As escolas de tempo libre son centros de formación específicos de educación non formal no ámbito do tempo libre. En Galicia están reguladas polo Decreto 50/2000 e polo Decreto 58/2012.

 

A formación que se imparte nas Escolas de Tempo Libre de Galicia son:

 

  • Monitor/a de Tempo libre
  • Director/a de Tempo libre
  • Director/a de Campos de Traballo

 

Arenaria Coordinación conta cunha Escola de Tempo libre propia: “Escola de Tempo Libre Arenaria”, situada na Parroquia de Santa María de Dodro, lugar de Vigo 138 C.P. 15981, Dodro (A Coruña) nas instalacións de “A Paxareira” pertencientes á Comunidade de Montes Balouta e Fontecoba e inscrita no Rexistro de Escolas de Tempo Libre da Comunidade Autónoma Galega.

Persoal da escola

Licenciada en CC do Mar, Máster en Profesorado e Máster en Cienza e tecnoloxía de Productos da Pesca pola Uvigo

María Josefa Calvo Tarrio

Directora

Licenciado en Cienzas do Mar pola Universidade de Vigo. Premio Nacional de Divulgación Científica otorgado pola FECYT no ano 2009.

Jorge de los Bueis Mellado

Coordinador de primer nivel

Diplomado en Turismo, máster en dirección e planificación de Turismo. Especialidade turismo urban por la USC.

Alberto Rey Castro

Coordinador de segundo nivel

Diplomada en Educación Infantil e pedagoxía terapéutica
Licenciada en pedagoxía escolar e social

Yolanda Costas Patiño

Secretaria

Licenciada en Actividades físicas e do deporte.

Paula Rial DIeste

Docente