Consultoría oceanográfica

O 75% da superficie do noso planeta é océano. Os mares e océanos xogan un papel fundamental no funcionamento do planeta, no control térmico, na regulación dos ciclos biogeoquímicos, etc.

 

Nun escenario de Cambio Global como o que vivimos, os océanos e mares xogan un papel protagonista na evolución de devandito escenario. Os oceanógrafos son os profesionais científicos expertos en oceanografía e medio mariño.

 

En Arenaria Coordinación somos especialistas no medio mariño, e contamos no noso equipo con oceanógrafos cunha dilatada experiencia en diversas materias relacionadas coa oceanografía.

Somos expertos en:

  • Estudos medioambientais costeiros
  • Planificación e desenvolvemento de metodoloxías de mostraxe
  • Planificación estratéxica litoral
  • Estudos de impacto ambiental de todo tipo de accións
  • Consultoría de proxectos de investigación, innovación, divulgación…
  • etc
Preguntar que é a oceanografía algún día pareceranos tan estraño como preguntar que é a xeografía. Alberto Grimaldi de Mónaco