Tempo libre

A Xestión do Tempo Libre constitúe un servizo fundamental na actualidade. O Tempo Libre é aquel de o que dispomos, é dicir, o tempo que non está comprometido pola dedicación laboral, doméstica, etc. Esa franxa do noso tempo é a que nos permite recrearnos, descansar, cultivar afeccións,… pero que tamén podemos malgastar

 

A Xestión do Tempo Libre consiste no desenvolvemento de actividades que pretenden ser unha alternativa enriquecedora para aquelas persoas que decidan dedicar parte do seu tempo dispoñible a elas. Unha parte fundamental da actividade de Arenaria Coordinación é o desenvolvemento de actividades deste tipo, en diferentes modalidades en función da idade e o colectivo de interese. Así mesmo, desenvolvemos actividades de tempo libre para grupos pechados de entidades, empresas, asociacións…

 

A proposta de Arenaria neste campo céntrase, entre outras, nas seguintes actividades:

  • Campamentos de verán para nenos e novos (5 a 16 anos) en zonas de montaña ou costeiras.
  • Campamentos organizados para centros educativos.
  • Actividades de senderismo, trekking…
  • Visitas organizadas a contornas naturais de interese: Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, Caurel, Ancares…
  • Semanas blancas
  • etc.

Estamos convencidos de que unha sociedade que xestiona o seu tempo libre dunha maneira equilibrada e diversa terá unha mellor calidade de vida, será máis inmune a estados de tensións e ansiedade e será moito máis rica e estable
0
Would love your thoughts, please comment.x