Educación ambiental

Nun mundo en continuo cambio, onde o ser humano cada vez expande máis o seu territorio, na maioría dos casos a costa da contorna natural, a educación ambiental convértese en vehículo fundamental para concienciar á cidadanía da importancia de desenvolver hábitos de vida sustentables co medio ambiente.

Alumnos de 2º ESO visitan la aldea de Sávora (Parque Nacional Illas Atlánticas).

O primeiro paso na educación ambiental é coñecer os bens naturais e descubrir o papel fundamental que os mesmos teñen na vida diaria e na vida do planeta. Desta maneira, postos en valor devanditos bens e entendidos como un patrimonio que necesita do coidado de todos para a súa conservación, pódense desenvolver liñas nas que descubrir ferramentas concretas para converter un estilo de vida en sustentable co medio natural.

 

Coñecer e valorar o medio natural que nos rodea e aprender a maneira de respectalo e coidalo conducirá necesariamente ao ámbito do compromiso individual e colectivo, para levar á práctica na vida diaria todo o exposto anteriormente.

 

En Arenaria Coordinación somos especialistas no deseño, xestión e desenvolvemento de actividades de educación ambiental para todo tipo de público, independentemente de idade ou formación.

O MEDIO AMBIENTE É COUSA DE TODOS