Sector pesqueiro

Traballamos man a man co sector pesqueiro e marítimo e levamos a cabo proxectos de diferentes características, enfocadas en mellorar e optimizar recursos, diversificación da actividade, divulgación e comunicación social do traballo do sector, etc.

Algúns exemplos de actividades que podemos levar a cabo son:

  • Sesións de formación a persoal d sector.
  • Preparación, redacción, e coordinación de proxectos medioambientais, convocatorias autonómicas, estatais e europeas (Galp)
  • Diversificación do sector a través do turismo mariño, ruta de marisqueo, divulgación científica, etc.
  • Divulgación de productos mariños, Obradoiros gastronómicos, ferias de productos mariños e divulgacíón científica dos mesmos, propiedades, etc.