Enquisa de valoración RELEVO2 – Centros educativos

  • Co obxectivo de coñecer o grao de satisfación do centro educativo tras a súa participación neste proxecto, agradecemos cubra esta enquisa.