Enquisa de valoración RELEVO2 – Entidades colaboradoras

  • Co obxectivo de coñecer o grao de satisfación tras a súa participación como entidade colaboradora no proxecto RELEVO2, agradecemos cubra esta enquisa.